Volleybalvereniging VVV Delta

Technische Commissie

Zoals de meeste leden gedurende het lopende seizoen wel merken is de Technische Commissie steeds volop bezig met voorbereidingen voor het volgende seizoen. Een van de belangrijkste taken van de TC is het indelen van de teams, en om dat niet alleen natte vingerwerk te laten zijn, is de TC altijd bezig om het huidige spelersmateriaal te inventariseren. Zo worden er zoveel mogelijk wedstrijden bekeken, en worden er oortjes te luister gelegd om inside informatie vanuit de teams te vergaren. Opletten dus, de TC kijkt en luistert mee!

Al deze informatie moet leiden tot een mooie teamindeling voor het volgende seizoen. Dit is echter voornamelijk korte termijn politiek, en de TC heeft dan ook inmiddels een langere termijn visie voor DELTA opgesteld. Dit natuurlijk in samenspraak met het bestuur. Dit heeft geleid tot een technisch beleid wat verder gaat dan alleen de jaarlijkse teamindeling, en geeft de vereniging (en zeker ook de TC) houvast voor de komende jaren.

Verder willen we DELTA ook een duidelijker gezicht geven richting mogelijk nieuwe leden. Wat we willen voorkomen is dat mensen die misschien lid willen worden, min of meer aan hun lot worden overgelaten en dus na twee of drie keer trainen maar weer afhaken. Of dat nieuwe leden zonder dat de TC ervan af weet in een team gaan spelen en de TC het overzicht kwijt raakt. O.a. om deze redenen hanteert DELTA de volgende procedure:

Indien een mogelijk nieuw lid zich meldt (bijvoorbeeld op een training) wordt deze doorverwezen naar de TC. Vervolgens bepaald deze bij welke training hij/zij een paar keer mee kan doen. Hierna wordt in overleg met hem door de TC bepaald of en zo ja in welk team hij/zij (competitie) gaat spelen. Hierna geeft de TC door aan de ledenadministratie dat dit lid bij de NeVoBo kan worden aangemeld. Dit geldt ook voor leden die na een blessure, ziekte, vakantie, of zwangerschap terugkeren.

Tenslotte geven we aan het eind van het seizoen aan alle competitie spelende leden de jaarlijkse TC-enquete, waarin allerlei vragen op je worden afgevuurd. Gebruik deze kans, zodat we goed weten wat er leeft binnen DELTA en wat jij er zoal van vindt. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen!

De TC bestaat uit de volgende personen:

Naam/EmailFunctie
Chris Bosveld 
Hilde Janssen 
Marijn de Bruin 
Arnout Eykelhoff 
Cilia Sinjorgo-van Den Nouland 

technischecommissie@vvvdelta.nl