Volleybalvereniging VVV Delta

Jeugd Commissie

Commissie bezetting


De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:
Naam/EmailFunctie
John GeeneVoorzitter en jeugdco÷rdinator, Jeugd TC
Karen de WitJeugd AC
Eelco KoddeJeugd TC
Stan Janssen 
Menno van Lopik 
jeugdcommissie@vvvdelta.nl

Taken


De taken die de jeugdcommissie op zich genomen heeft staan hieronder weergegeven.

Regelen van jeugdzaken
De jeugdcommissie maakt de teamindeling en het jeugdboekje, organiseert toernooien en het jeugdweekend in samenwerking met de jeugdtrainers en regelt voor nieuwe leden in welk team ze mee kunnen trainen.

Werven van nieuwe jeugdleden
Een paar jaar geleden begon Delta met een paar mini's weer een jeugdafdeling. Ondertussen hebben we drie jeugdcompetitieteams en 6 groepen mini's die toernooien spelen. De jeugdafdeling groeit dus behoorlijk en dat willen we graag zo houden. De jeugd heeft tenslotte de toekomst en zeker onze Delta-jeugd!

Het verzorgen van trainingen voor de jeugd
De jeugdleden trainen een keer per week. In de schoolvakanties is er in principe geen training, tenzij met de trainer anders is afgesproken. Na de trainingen wordt er gezamenlijk wat gedronken en nagekletst in de kantine. De trainingen vinden op maandag plaats in sporthal Kerkpolder en op woensdag in de gymzaal van het Grotius College.

Vertrouwenspersoon
Delta wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier kan volleyballen. Met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) willen we zorgen dat onze vereniging een veilige plaats is en blijft.

Je kunt bij de VCP bijvoorbeeld terecht met vragen over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat er gediscrimineerd wordt;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De VCP kan je helpen om een klacht in te dienen bij bijvoorbeeld de vereniging. Maar gewoon even praten kan ook.

    De VCP voor de jeugd is Sabine Gerritsma. Sabine is orthopedagoog. Via het smoelenboek kan je haar gegevens vinden, je kunt haar ook mailen. Zij is ook op maandagavond in de sporthal aanwezig.

    Er is ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 - 2025590.

    Meer informatie