Volleybalvereniging VVV Delta

Invallen in hogere teams

Iedereen mag invallen in hogere teams, dan het team waarin je bij de NeVoBo bent aangemeld.
Let daarbij op het volgende:
Je mag maximaal twee keer per kalendermaand en maximaal tien keer per seizoen invallen in een hoger team.
Extra opletten dus voor de mensen die bij de NeVoBo zijn ingedeeld in een lager team: voor hen gelden wedstrijden in hun eigen team dus als invalbeurten, totdat ze zijn vastgespeeld in hun eigen team.

Vastspelen
Je speelt je vast in het team waarin je je derde invalbeurt in één kalendermaand (of je elfde invalbeurt in het seizoen) speelt. Let er dus op dat je je niet te hoog vastspeelt.
Vooral voor de mensen die bij de NeVoBo lager zijn ingedeeld, geldt dat zij hier extra attent op moeten zijn, omdat zij zich (waarschijnlijk in oktober) zullen vastspelen in hun eigen team, maar zich bij vergissing kunnen vastspelen in een hoger team.

Bijvoorbeeld:
Je bent door de TC ingedeeld in dames 2, maar je bent bij de NeVoBo aangemeld in dames 3.
Je hebt in september één keer meegedaan met dames 2; officieel was dat een invalbeurt. Maar september is inmiddels voorbij, dus je blijft bij de NeVoBo bekend als speelster van dames 3.
Je doet in de eerste twee weken twee keer mee met dames 2. Ook dat zijn invalbeurten, maar je zit voor de NeVoBo nog steeds in dames 3. Hoeveel je ondertussen echt hebt meegedaan met dames 3 maakt niet uit.
Zodra je daarna in oktober weer meespeelt met dames 2, is dat je derde invalbeurt van de maand en zit je vast in dames 2. Vanaf dat moment mag je dus niet meer meedoen met dames 3.
LET OP: speel je deze derde invalbeurt niet in dames 2 maar in dames 1, dan speel je je vast in dames 1, waardoor je verder dus ook niet meer mag meedoen met dames 2!

Door NeVoBo nog niet aan een team gekoppeld
Sommige mensen zijn door de NeVoBo nog niet aan een team gekoppeld, bijvoorbeeld doordat zij pas zeer kort lid zijn geworden of omdat door blessures nog niet duidelijk is wanneer zij wedstrijden gaan spelen. Voor hen geldt, dat zij zich automatisch aan het team zullen worden gekoppeld waar zij hun eerste wedstrijd spelen. Daarna gelden voor hen gewoon bovenstaande regels voor invallen en vastspelen.