Volleybalvereniging VVV Delta

Aanvoerderschap

Taken aanvoerder


Een aanvoerder is belangrijk bij het spelen van een wedstrijd, hij/zij is het aanspreekpunt voor de scheidsrechter. Daarbij is het handig iemand in je team te hebben die zorgt voor bijvoorbeeld een carpoolschema voor uitwedstrijden of die de telbeurten verdeelt.

Omdat bestuur en TC ook een aanspreekpunt willen hebben bij alle teams, wordt er aan het begin van het seizoen geinventariseerd wie de aanvoerder is. Voor deze aanvoerder zijn er een aantal taken cq. verantwoordelijkheden weggelegd. Deze hoeft hij of zij niet allemaal zelf uit te voeren, delegeren mag natuurlijk ook. Ons gaat het om het 'aanspreekpunt'.

De taken/regels zijn:

  • bekend zijn bij het bestuur en TC
  • aanspreekpunt naar team en bestuur/TC
  • draagt zorg voor spelerskaarten en wedstrijdformulieren
  • levert aan het eind van het seizoen de spelerskaarten in bij de ledenadministratie
  • bijhouden van de invallers in het team; je mag per persoon elke maand 2x invallen en in één seizoen in totaal 10x
  • beheer wedstrijdballen
  • zorgt bij structureel tekort aan spelers dat de TC dit te weten komt, als deze dat zelf nog niet heeft ontdekt, en zorgt in onderling overleg voor aanvulling